Khamis, Januari 08, 2009

MASALAH YANG MENGGANGU PELAJAR

Berikut adalah keputusan masalah yang mengganggu pelajar. Laporan yang diberikan adalah kepada masalah yang diceritakan diri pelajar lebih daripada 30%, dan masalah yang mengganggu yang mempunyai kekerapan lebih daripada 10%.

Masalah Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Sekolah.
Daripada sebelas kategori masalah, masalah yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap kerja-kerja sekolah yang paling banyak mengganggu pelajar. Daripada 18 item yang tergolong dalam kategori ini, lapan daripadanya didapati mengganggu (Jadual 1)

a) "Bimbang tentang pencapaian dalam peperiksaan".
Pelajar yang prihatin terhadap pelajaran mereka tentu akan merasa bimbang terhadap pelajaran dan pencapaian dalam peperiksaan. Dalam konteks sekolah berasrama penuh, ibu bapa dan juga masyarakat menjangka keputusan yang cemerlang dari sekolah berkenaan. Dengan demikian, bolehlah diandaikan pelajar sekolah asrama penuh merasa risau dan tertekan kerana mereka menyedari tentang hakikat ini dan cuba membuktikan kehandalan mereka dalam bidang akademik. Pembolehubah ini berkaitan dengan tingkatan(khi kuasa-dua = 54.06 dan p < .001) (Jadual 2). Bagi mereka yang mengatakan masalah ini mengganggu, lebih ramai dari tingkatan dua (43%) yang merasa demikian.
Jadual 1

Penyataan Masalah

a) Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Sekolah
Masalah dan Kekerapan
1. Bimbang tentang pencapaian peperiksaan. 30%2.
2. Takut gagal dalam peperiksaan. 26%3.
3. Tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran 24%.4.
4. Tidak dapat menumpu kepada pelajaran sekolah 17%5.
5. Bimbang menghadapi peperiksaan. 17%6.
6. Tidak belajar dengan secukupnya. 17%7.
7. Lemah daya ingatan. 17%8.
8. Tidak tahu cara belajar yang berkesan 16%

b) " Takut Gagal Dalam Peperiksaan"
Selain daripada merasa bimbang tentang pencapaian dalam peperiksaan kebanyakan pelajar takut gagal dalam peperiksaan kerana keputusan peperiksaan akan menentukan masa depan mereka. Keputusan yang cemerlang akan menjamin pelajar untuk melanjutkan pelajaran mereka ke IPT, manakala keputusan yang buruk tidak akan membawa mereka ke mana-mana.

c) " Tidak Dapat Memahami Beberapa Mata Pelajaran Dengan Memuaskan "
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelajar tidak dapat memahami mata pelajaran dengan memuaskan. Antaranya ialah kaedah pengajaran guru tidak sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Hampir dua pertiga (65%) daripada responden memilih pernyataan ini. Dan bilangan pelajar yang mengatakan masalah ini mengganggu mereka adalah sebanyak 29% daripada sampel. Pola perkaitan bagi pernyataan ini adalah signifikan bagi tingkatan (khi kuasa-dua = 68.71 dan p < .000. Lebih daripada 40% pelajar tingkatan dua yang memilih pernyataan ini mengatakan masalah ini mengganggu mereka. (Jadual 3)d) " Lemah daya ingatan " Setiap orang pelajar inginkan daya ingatkan daya ingatan yang baik kerana kelebihan ini akan membantu mereka mengekal maklumat yang telah dibaca atau dipelajari. Data kami menunjukkan 40% daripada responden memilih pernyataan ini, di mana 17% pula mengatakan masalah ini mengganggu mereka. Pembolehubah ini tidak mempunyai perkaitan yang signifikan dengan tingkatan, kelas sosial atau tempat asal pelajar.

d) " Bimbang Menghadapi Peperiksaan "

Perasaan bimbang atau risau menghadapi peperiksaan adalah perkara biasa kerana pelajar lazimnya takut tidak dapat menjawab soalan dengan baik. Perasaan cemas ini akan menjadi lebih serius lagi jika pelajar kurang bersedia. Hampir separuh daripada pelajar memilih pernyataan ini dan 17% mengatakan masalah ini mengganggu mereka.

e) " Tidak Belajar Dengan Secukupnya "
Sebahagian besar kehidupan pelajar berkisar kepada kehidupan pelajar berkisar kepada aktiviti pembelajaran. Di sekolah berasrama penuh waktu belajar telah diatur oleh pihak sekolah dan setiap orang pelajar perlu mematuhi jadual tersebut. Inilah satu keunikan kehidupan sekolah berasrama penuh dibandingkan dengan kehidupan pelajar di sekolah harian biasa. Walaupun kelas prep diadakan pada setiap hari. Pada setiap hari (kecuali pada hujung minggu, hampir separuh daripada responden mengatakan mereka tidak belajar dengan secukupnya. Ini memberi tanda tanya sama ada waktu prep tidak mencukupi atau pelajar tidak tahu memaksimumkan masa yang diperuntukan kepada mereka untuk belajar.

f) " Tidak Dapat Menumpukan Kepada Pelajaran Sekolah "
Beberapa perkara boleh menyebabkan pelajar tidak dapat menumpukan perhatian mereka kepada pelajaran sekolah. Antaranya ialah masalah peribadi (sama ada sosial, psikologi atau emosi), yang menarik pelajar daripada memberi tumpuan kepada pelajaran mereka. Andaian kami ialah lebih ramai pelajar di tingkatan rendah yang akan mempunyai masalah ini, kerana salah satu daripada sebabnya ialah mereka baru mengalami kehidupan berasingan daripada keluarga mereka.h) " Tidak Tahu Cara Belajar Yang Berkesan "

Sebagai pelajar, adalah penting bagi mereka bagi memperolehi teknik belajar yang berkesan yang kemudiannya dapat membantu mereka mendapat prestasi yang baik. Walaupun pelajar dapat dikatakan kumpulan elit kerana telah dipilih masuk ke sekolah berasrama penuh, sebahagian daripada mereka mengatakan mereka mempunyai masalah tidak tahu cara belajar yang berkesan.

Dipetik dari:-
Jurnal Psikologi Malaysia 9 (1994)Kajian Kes di Sekolah Asrama Penuh
oleh:Noran Fauziah Yaakub dan Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

HARI JADI GURU BESAR

2009 DALAM KENANGAN

DIKIR BARAT SKSD

SAJAK MERDEKA LOGHAT TERENGGANU

ORANG BERBUDI KITA BERBAHASA

MULIANYA SEORANG IBU

HATI ADALAH CERMINAN DIRI

SURAT SEORANG IBU

BUDI BAHASA AMALAN KITA