Ahad, Jun 07, 2009

SENARAI TUGAS GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA

4.1.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan

Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

4.1.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temubual dan

perbincangan dengan pelajar, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu

bapa dan bekas pelajar.

4.1.3 Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori

pelajar.

4.1.4 Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling

kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.

4.1.5 Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling

kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.

4.1.6 Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling individu secara profesional dan beretika.

4.1.7. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.

4.1.8 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan

aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.

4.1.9 Menjadi ahli jawatakuasa program pencegahan dadah, inhalan, rokok,

alkohol dan HIV/AIDS.

4.1.10 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan

aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang

melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar

negara.

4.1.11 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan

aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling, kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah.

4.1.12 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program

dan aktiviti konferens dengan ibu bapa , guru ,kakitangan bukan

guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam

proses pendidikan dan perkembangan pelajar.

4.1.13 Membuat penilaian aktiviti modul, model, instrumen dan

pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan

profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah .

4.1.14 Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos

perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

4.1.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan

Bimbingan dan Kaunseling.

4.1.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebar kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

4.1.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar, guru, kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.

4.1.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan .

4.1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah dan PIBG.

4.1.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah, Disiplin

Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas.

4.1.21 Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.

4.1.22 Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan pelajar

seperti kolokium, motivas, kem jaya dir, kepimpinan dan kursus

ketatanegaraan.

4.1.23 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan

Wajib, Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa

Tambahan dan Jawatankuasa penempatan ( Kemasukan ) pelajar di

sekolah.

4.1.24 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit

Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri.

4.1.25 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari

semasa ke semasa.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

HARI JADI GURU BESAR

2009 DALAM KENANGAN

DIKIR BARAT SKSD

SAJAK MERDEKA LOGHAT TERENGGANU

ORANG BERBUDI KITA BERBAHASA

MULIANYA SEORANG IBU

HATI ADALAH CERMINAN DIRI

SURAT SEORANG IBU

BUDI BAHASA AMALAN KITA